Orzeczenia dotyczące legalności ustanawiania przez rząd w okresie pandemii zakazów prowadzenia działalności gospodarczej

0 Comments

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 27 października 2020r., sygn.: II SA/Op 219/20 (LEX nr 3093916) uchylił zaskarżoną decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z

Czytaj całość

Nowe uprawnienia przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

0 Comments

Ustawa z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495 z późn. zm.) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2021r. szereg zmian,

Czytaj całość

Nowe przepisy dot. nakazu zakrywania ust i nosa

0 Comments

Przepis art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wprowadzony w marcu 2020r. w związku ze zwiększającą się w naszym

Czytaj całość