Prawo administracyjne

Prawo administracyjne – odwołania, skargi do WSA i NSA

Oferuję także pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego – m.in.:

  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia organów administracyjnych
  • sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • reprezentowanie Klienta w sprawach toczących się przed powiatowymi oraz wojewódzkimi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności