Kancelaria Adwokacka  Adwokat Karolina Przestrzelska

Adwokat Karolina Przestrzelska prowadzi działalność przede wszystkim na terenie Gdańska, Sopotu oraz Gdyni i zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej zarówno dla Klientów indywidualnych (czyli osób fizycznych), jak i dla przedsiębiorców oraz stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych.

Kancelaria adwokata Karoliny Przestrzelskiej zapewnia Klientom profesjonalną i kompleksową obsługę prawną, indywidualne podejście do ich spraw, pełne zaangażowanie, dyspozycyjność, rzetelność oraz poufność otrzymanych od nich informacji. Głównym celem Kancelarii jest skuteczne, satysfakcjonujące i możliwie szybkie rozwiązanie problemów prawnych Klientów. Kancelaria gwarantuje nie tylko wysoką jakość usługi, ale i obsługi, a to poprzez dbanie o właściwą komunikację z Klientem, bieżące informowanie go o stanie sprawy.

Adwokat Karolina Przestrzelska udziela porad prawnych, opracowuje pisemne opinie prawne – analizy przedstawionych problemów prawnych, sporządza projekty umów oraz ugód, weryfikuje, opiniuje i koryguje projekty umów, ugód oraz innych dokumentów przedstawionych przez Klientów, sporządza pisma procesowe (pozwy, wnioski, zarzuty do opinii itd.) oraz przedprocesowe (wezwania do zapłaty, reklamacje itp.), środki odwoławcze (apelacje, zażalenia, odwołania, skargi itd.), zapewnia reprezentację m.in. przed sądami, organami administracji i organami ścigania.

Kancelaria zapewnia konkurencyjne ceny usług. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana z Klientem indywidualnie, w zależności m. in. od rodzaju sprawy, stopnia jej złożoności oraz przewidywanego nakładu pracy, przy uwzględnieniu stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1800 z późn. zm.).

Istnieje możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty.

Możliwe jest także zawarcie umowy na stałą obsługę prawną (na czas określony lub nieokreślony), w której to umowie zostanie ustalona wysokość comiesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za obsługę prawną albo stawka godzinowa, wedle której obliczane będzie wynagrodzenie miesięczne.

 

Adwokat Karolina Przestrzelska jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (aktualny ubezpieczyciel - SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot).

Umów poradę prawną

O mnie

Przydatne informacje