Zadośćuczynienie za krzywdę powstałą na skutek niemożności kontynuowania więzi rodzinnej lub niemożności nawiązania takiej więzi

0 Comments

Jeżeli Państwa najbliższy doznał w wyniku wypadku ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i na skutek tego nie mogą Państwo kontynuować z nim więzi rodzinnej (lub np. Państwa

Czytaj całość

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

0 Comments

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01 stycznia 2022r. będzie wynosiło 3 010 zł (brutto), natomiast minimalna stawka godzinowa (tzn.

Czytaj całość