Porady prawne przez telefon

Jeżeli nie mogą Państwo umówić się na spotkanie z adwokatem w Kancelarii, istnieje możliwość telefonicznego udzielenia Państwu porady prawnej, jednakże należność za taką poradę musi zostać przez Państwa uregulowana (oraz zaksięgowana na rachunku Kancelarii) przed terminem konsultacji telefonicznej. 

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać poradę prawnę przez telefon:

Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel.: 535 680 444 lub e-mailowy na adres: karolina.przestrzelska@adwokatura.pl w celu potwierdzenia możliwości odbycia konsultacji telefonicznej i otrzymania porady prawnej dotyczącej konkretnego zagadnienia (proszę opisać jakiego zagadnienia prawnego, jakiego Państwa problemu miałaby dotyczyć konsultacja telefoniczna; można też przesłać dokumenty, co do treści których mają Państwo pytania do adwokata) oraz w celu otrzymania wyceny usługi.

Wycena usługi jest bezpłatna.

Jeżeli zaakceptują Państwo wycenę usługi, kolejnym krokiem jest dokonanie zapłaty ustalonej kwoty przelewem na rachunek bankowy Kancelarii podany w wycenie oraz umówienie konkretnego terminu (tj. dnia oraz godziny) odbycia konsultacji telefonicznej. Konsultacja telefoniczna zostanie przeprowadzona po zaksięgowaniu zapłaty.

W ustalonym terminie kontaktują się Państwo telefonicznie z adwokatem (połączenie odbywa się na koszt Klienta, zgodnie z taryfą jego operatora), przedstawiają Państwo dokładnie swój problem i zadają Państwo pytania. Na podstawie przedstawionych przez Państwa informacji otrzymują Państwo telefonicznie poradę prawną.

Po przeprowadzonej konsultacji wystawiany jest dla Państwa paragon lub faktura VAT w wersji on-line. Faktura lub skan wystawionego paragonu są przesyłane na wskazany przez Państwa do tego celu adres e-mail.