Adwokat Karolina Przestrzelska

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia stacjonarne, ukończone z wynikiem bardzo dobrym). Pracę magisterską z prawa karnego materialnego zatytułowaną: „Pozbawienie praw publicznych oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości jako środki karne” napisałam pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

Odbyłam 3 – letnią aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W 2013r. otworzyłam w Krakowie indywidualną praktykę adwokacką. Obecnie jestem adwokatem Pomorskiej Izby Adwokackiej (nr wpisu: GDA/Adw/3012) – od września 2014r. prowadzę kancelarię adwokacką w Gdańsku, w centrum dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Posiadam bogate doświadczenie zawodowe przede wszystkim w sprawach cywilnych (w tym m.in. w sprawach gospodarczych, w sprawach dotyczących nienależytego wykonywania zobowiązań umownych, w sprawach odszkodowawczych, w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych i w sprawach spadkowych), w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in. w sprawach o rozwód, o alimenty, o ustalenie ojcostwa, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem) oraz w sprawach karnych.

Współpracowałam m. in. przy obsłudze prawnej Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie oraz przy obsłudze prawnej Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi. Świadczyłam także pomoc prawną dla Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w postępowaniach sądowych dotyczących odwołań od decyzji o stopniu niepełnosprawności. Ponadto w ostatnich latach zapewniałam obsługę prawną dla oddziału jednego z najważniejszych państwowych instytutów badawczych w Polsce.