Przydatne informacje

Podział majątku wspólnego po rozwodzie –ustalenie nierównych udziałów

0 Comments

Po rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód zazwyczaj zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania sądowego o podział majątku wspólnego. Obojgu małżonkom co do zasady przysługują równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 §

Czytaj całość

Ściganie sprawców wykroczeń przez osoby pokrzywdzone

0 Comments

Wykroczenia to czyny zabronione o mniejszej wadze, o mniejszym ciężarze gatunkowym. Często są one lekceważone przez organy ścigania. Jeżeli jesteśmy pokrzywdzeni czynem, który stanowi wykroczenie i zależy nam na tym, aby jego sprawca został

Czytaj całość

Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie rzeczy w hotelu lub w podobnym ośrodku

0 Comments

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot prowadzący zarobkowo hotel lub podobny zakład (np. motel, pensjonat, hostel, ośrodek wczasowy) jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy, które zostały wniesione przez osobę korzystającą

Czytaj całość

Uchylenie alimentów płaconych na dorosłe dziecko

0 Comments

Na temat obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka krąży wiele mitów. Wiele osób zgłasza się z pytaniem, czy muszą w dalszym ciągu płacić alimenty, które Sąd zasądził od nich na rzecz

Czytaj całość

Alimenty na dziecko – podstawowe informacje

0 Comments

Każdy rodzic jest zobowiązany przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb życiowych swojego dziecka, jeśli nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie – innymi słowy, powinien pokrywać część kosztów utrzymania swojego

Czytaj całość

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

0 Comments

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. będzie wynosiło 3

Czytaj całość

Zadośćuczynienie za krzywdę powstałą na skutek niemożności kontynuowania więzi rodzinnej lub niemożności nawiązania takiej więzi

0 Comments

Jeżeli Państwa najbliższy doznał w wyniku wypadku ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i na skutek tego nie mogą Państwo kontynuować z nim więzi rodzinnej (lub np. Państwa

Czytaj całość

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

0 Comments

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01 stycznia 2022r. będzie wynosiło 3 010 zł (brutto), natomiast minimalna stawka godzinowa (tzn.

Czytaj całość

Orzeczenia dotyczące legalności ustanawiania przez rząd w okresie pandemii zakazów prowadzenia działalności gospodarczej

0 Comments

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 27 października 2020r., sygn.: II SA/Op 219/20 (LEX nr 3093916) uchylił zaskarżoną decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z

Czytaj całość

Nowe uprawnienia przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

0 Comments

Ustawa z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495 z późn. zm.) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2021r. szereg zmian,

Czytaj całość