Przydatne informacje

„Adwokat z urzędu” – czyli jak bezpłatnie uzyskać pomoc adwokata przy prowadzeniu sprawy sądowej

0 Comments

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (art. 117 – art. 124 KPC) sąd może na wniosek strony zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu ustanowić dla niej adwokata (lub

Czytaj całość

Tajemnica adwokacka, poufność informacji przekazanych adwokatowi

0 Comments

Stosunek klienta do adwokata powinien opierać się na zaufaniu. Jest to niezwykle istotne, albowiem nieprzekazanie adwokatowi istotnych wiadomości (lub podanie adwokatowi nieprawdziwych wiadomości), niepoinformowanie go o ważnych faktach dotyczących sprawy,

Czytaj całość

Podstawowe regulacje dotyczące wykonywania zawodu adwokata

0 Comments

Poniżej podstawowe dokumenty regulujące wykonywanie zawodu adwokata – ustawa z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze oraz Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej): – Ustawa

Czytaj całość

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

0 Comments

Ustawą z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 października 2015r., wprowadzono długo wyczekiwaną zmianę w zakresie przepisów

Czytaj całość

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

0 Comments

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2020 r. będzie wynosiło 2600 zł (brutto), natomiast minimalna stawka godzinowa (tzn. minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą

Czytaj całość

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia (rozwód, separacja a prawo spadkowe)

0 Comments

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny małżonek należy do tzw. pierwszej grupy spadkobierców ustawowych – jest powołany do dziedziczenia z ustawy (tzn. na

Czytaj całość

Nowa ustawa o cenach

0 Comments

W dniu 25 lipca 2014r. weszła w życie nowa ustawa, regulująca sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług – ustawa z dnia 9 maja 2014r.o informowaniu o cenach towarów

Czytaj całość