Sprawy o alimenty, o kontakty

Sprawy o alimenty, o kontakty

Posiadam bogate doświadczenie w działaniu na rzecz osób uprawnionych do alimentów, jak i osób, które są zobowiązane do płacenia alimentów.
Reprezentuję Klientów również w sprawach o uregulowanie kontaktów z dziećmi, a także w innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – m.in. w sprawach:

  • o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub o pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • o ustalenie ojcostwa
  • o zaprzeczenie ojcostwa
  • o ubezwłasnowolnienie
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Należy pamiętać, że każda sprawa o alimenty ma charakter indywidualny, ponieważ wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb danego dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości jego rodzica zobowiązanego do łożenia alimentów. W celu ustalenia, o jakie alimenty można się starać w sądzie, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy wydatków na dziecko oraz jego potrzeb, a także niezbędne jest przeprowadzenie analizy sytuacji rodzica, który łoży – lub powinien łożyć – alimenty.

Osoby zobowiązane do alimentów muszą natomiast pamiętać, że obowiązek alimentacyjny względem dziecka nie wygasa w sposób automatyczny po osiągnięciu przez dziecko określonego wieku. Konieczne jest wystąpienie do sądu z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz udowodnienie, że nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadnia uchylenie obowiązku alimentacyjnego – np. dziecko jest już w stanie samodzielnie się utrzymać.

Odnośnie kontaktów, należy przypomnieć, że kwestia uprawnienia rodzica do kontaktów z jego dzieckiem jest całkowicie niezależna od kwestii władzy rodzicielskiej. Rodzic posiada prawo do utrzymywania kontaktów ze swoim dzieckiem także wówczas, jeżeli posiada ograniczoną władzę rodzicielską lub jeśli został jej pozbawiony. Sąd może zakazać rodzicowi utrzymywania kontaktów z dzieckiem tylko wówczas, gdy ich utrzymywanie będzie poważnie zagrażało dobru dziecka lub gdy będzie naruszało dobro dziecka.

Jeżeli potrzebują Państwo porady w sprawie o alimenty, o kontakty lub w innej sprawie wskazanej powyżej, zapraszam do kontaktu i umówienia terminu spotkania.