Podział majątku wspólnego po rozwodzie –ustalenie nierównych udziałów

0 Comments

Po rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód zazwyczaj zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania sądowego o podział majątku wspólnego. Obojgu małżonkom co do zasady przysługują równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 §

Czytaj całość

Ściganie sprawców wykroczeń przez osoby pokrzywdzone

0 Comments

Wykroczenia to czyny zabronione o mniejszej wadze, o mniejszym ciężarze gatunkowym. Często są one lekceważone przez organy ścigania. Jeżeli jesteśmy pokrzywdzeni czynem, który stanowi wykroczenie i zależy nam na tym, aby jego sprawca został

Czytaj całość

Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie rzeczy w hotelu lub w podobnym ośrodku

0 Comments

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot prowadzący zarobkowo hotel lub podobny zakład (np. motel, pensjonat, hostel, ośrodek wczasowy) jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy, które zostały wniesione przez osobę korzystającą

Czytaj całość

Uchylenie alimentów płaconych na dorosłe dziecko

0 Comments

Na temat obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka krąży wiele mitów. Wiele osób zgłasza się z pytaniem, czy muszą w dalszym ciągu płacić alimenty, które Sąd zasądził od nich na rzecz

Czytaj całość

Alimenty na dziecko – podstawowe informacje

0 Comments

Każdy rodzic jest zobowiązany przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb życiowych swojego dziecka, jeśli nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie – innymi słowy, powinien pokrywać część kosztów utrzymania swojego

Czytaj całość

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

0 Comments

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. będzie wynosiło 3

Czytaj całość