Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. będzie wynosiło 3 490 zł (brutto), natomiast minimalna stawka godzinowa (tzn. minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi) będzie wynosiła 22,80 zł (brutto) za godzinę. 

Na drugą połowę roku przewidziane zostały nowe, wyższe stawki – taki obowiązek nakładają na Radę Ministrów obowiązujące przepisy prawa. Mianowicie zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowana inflacja wynosi 5% lub więcej, wówczas do kolejnej podwyżki ww. stawek musi dojść dodatkowo 1 lipca danego roku. 

W okresie od 01 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosić 3600 zł (brutto), a wysokość minimalnej stawki godzinowej – 23,50 zł (brutto) za godzinę. 

Zgodnie z art. 8e ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: „Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”. 

Kategorie: