Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01 stycznia 2022r. będzie wynosiło 3 010 zł (brutto), natomiast minimalna stawka godzinowa (tzn. minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi), będzie wynosiła 19,70 zł (brutto) za godzinę.  

Należy przypomnieć, że do dnia 31 grudnia 2021r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 800 zł (brutto), a minimalna stawka godzinowa – 18,30 zł. 

Należy także przypomnieć, że zgodnie z art. 8e ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: „Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”.

Kategorie: