Uchylenie alimentów płaconych na dorosłe dziecko

Na temat obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka krąży wiele mitów. Wiele osób zgłasza się z pytaniem, czy muszą w dalszym ciągu płacić alimenty, które Sąd zasądził od nich na rzecz ich dziecka, jeżeli dziecko np. skończyło już studia, lub ukończyło – przykładowo – 25 r. ż., bądź jeżeli żyje w konkubinacie i doczekało się już nawet swojego dziecka.
Jeżeli Sąd wyrokiem zobowiązał nas do łożenia na dziecko alimentów, obowiązek ich płacenia nie wygaśnie automatycznie z chwilą, kiedy dziecko osiągnie ono pełnoletniość, czy też inny, późniejszy wiek. Nie ma przepisu prawa, który mówiłby, od osiągnięcia którego wieku dziecko traci prawo do alimentów od rodzica. Obowiązek alimentacyjny nie wygaśnie samoczynnie nawet z chwilą, kiedy dziecko podejmie jakąkolwiek pracę, czy też np. kiedy założy własną rodzinę.  

Niejednokrotnie osoby w dalszym ciągu faktycznie zobowiązane do płacenia alimentów przestają je płacić, mylnie sądząc, że np. ukończenie przez dziecko studiów oznacza koniec obowiązku łożenia na dziecko alimentów. Często jest też odwrotnie – osoby zobowiązane wyrokiem sądowym do płacenia na rzecz dziecka alimentów latami przekazują dziecku co miesiąc alimenty, mimo iż mogłyby domagać się, aby Sąd zwolnił ich z tego obowiązku, bądź wystąpić chociażby o obniżenie wysokości alimentów. Często takie osoby, mając już pewne negatywne doświadczenia z wymiarem sprawiedliwości, nie wierzą w to, że uda im się wygrać w Sądzie taką sprawę, albo boją się konfrontacji ze swoim dzieckiem. Wolą płacić alimenty, mimo iż kosztuje ich to wiele wyrzeczeń.  

Przepisy prawa określają sytuacje, kiedy możemy uwolnić się od obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka, a także w jakich przypadkach możemy domagać się obniżenia alimentów, jednakże posługują się przy tym nieostrymi pojęciami, wymagającymi „przełożenia” na określony stan faktyczny.
Przepisy stanowią m. in., że:

  • „Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”
  • „Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.
  • „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.
 

Aby doprowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego względem dorosłego dziecka (bądź do obniżenia wysokości alimentów), konieczne jest wystąpienie do Sądu ze stosownym pozwem przeciwko dziecku i udowodnienie przed Sądem, że występują określone okoliczności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stanowią podstawę do uwolnienia nas od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka (bądź uzasadniają obniżenie kwoty należnych alimentów).
Do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia niezbędne jest przytoczenie w pozwie odpowiedniej argumentacji oraz zaprezentowanie Sądowi dowodów, które potwierdzą istnienie nowych, istotnych okoliczności. Skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego, który opracuje stosowny pozew, przygotuje niezbędne dokumenty, będzie Państwa reprezentował w sprawie przed Sądem oraz przygotuje Państwa do złożenia zeznań w Sądzie, znacząco zwiększa Państwa szanse na wygraną.  

Jeżeli szukają Państwo adwokata z doświadczeniem w tego rodzaju sprawach – zapraszam do kontaktu.  

Kategorie: