Tag: Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za krzywdę powstałą na skutek niemożności kontynuowania więzi rodzinnej lub niemożności nawiązania takiej więzi

0 Comments

Jeżeli Państwa najbliższy doznał w wyniku wypadku ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i na skutek tego nie mogą Państwo kontynuować z nim więzi rodzinnej (lub np. Państwa

Czytaj całość