Podstawowe regulacje dotyczące wykonywania zawodu adwokata

Poniżej podstawowe dokumenty regulujące wykonywanie zawodu adwokata – ustawa z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze oraz Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej):

– Ustawa Prawo o adwokaturze

– Kodeks Etyki Adwokackiej

Kategorie: