logo-naglowek

Poniżej podstawowe dokumenty regulujące wykonywanie zawodu adwokata - ustawa z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze oraz Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej):

- Ustawa Prawo o adwokaturze

- Kodeks Etyki Adwokackiej

 

Ustawą z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 października 2015r., wprowadzono długo wyczekiwaną zmianę w zakresie przepisów prawa spadkowego. „Milczenie” spadkobierców w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia przez nich spadku będzie teraz oznaczało przyjęcie przez nich spadku z dobrodziejstwem inwentarza – czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkodawcy (do wartości ustalonego stanu czynnego spadku - innymi słowy mówiąc, do wysokości wartości aktywów spadku).

Stosunek klienta do adwokata powinien opierać się na zaufaniu. Jest to niezwykle istotne, albowiem nieprzekazanie adwokatowi istotnych wiadomości (lub podanie adwokatowi nieprawdziwych wiadomości), niepoinformowanie go o ważnych faktach dotyczących sprawy, skutkować może obraniem przez adwokata niewłaściwej taktyki procesowej i niepowodzeniem w postępowaniu przed sądem. Słowem – tylko pełnomocnik posiadający pełną wiedzę na temat okoliczności danej sprawy jest w stanie skutecznie bronić interesów klienta.
Z tego względu, aby między klientem a adwokatem mogły powstać odpowiednie, oparte na zaufaniu relacje, na adwokatów nałożono obowiązek przestrzegania szeroko zakreślonej tajemnicy zawodowej.

W dniu 25 lipca 2014r. weszła w życie nowa ustawa, regulująca sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług – ustawa z dnia 9 maja 2014r.o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915). Ustawa ta zastąpiła ustawę z dnia 5 lipca 2001r. o cenach. Nowa ustawa w sposób wyraźny przyznaje konsumentom prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla nich najkorzystniejszej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (art. 117 – art. 124 KPC) sąd może na wniosek strony zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu ustanowić dla niej adwokata (lub radcę prawnego) - jako tzw. pełnomocnika z urzędu. Strona nie musi takiemu wyznaczonemu przez sąd pełnomocnikowi płacić honorarium – czyni to za nią Skarb Państwa po prawomocnym zakończeniu sprawy lub przeciwnik procesowy tej strony.

motyw_gdanski

Umów się na poradę prawną/wizytę

 tel.  535 680 444

karolina.przestrzelska@adwokatura.pl

Wykonanie strony: Creobajt / Wyłączne prawo do tekstów w poszczególnych działach: Adwokat Karolina Przestrzelska Kancelaria Adwokacka,
adres: ul. Matejki 6 lok. 206 (II piętro), 80-232 Gdańsk, tel.: 535 680 444 / karolina.przestrzelska@adwokatura.pl
Szczegółowe informacje o materiałach wykorzystanych na stronie / Informacja dot. plików cookies i wykorzystaniu usługi Google Analytics (monitorowanie ruchu na stronie)