logo-naglowek

Adwokat Karolina Przestrzelska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia stacjonarne, ukończone z wynikiem bardzo dobrym). Pracę magisterską z prawa karnego materialnego zatytułowaną: „Pozbawienie praw publicznych oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości jako środki karne” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

Aplikację adwokacką ukończyła w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, tam też rozpoczęła swoją praktykę zawodową. Obecnie jest adwokatem Pomorskiej Izby Adwokackiej (nr wpisu: GDA/Adw/3012) i prowadzi kancelarię adwokacką w Gdańsku.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, w szczególności w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych oraz w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Współpracowała m. in. przy obsłudze prawnej Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie oraz przy obsłudze prawnej Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi. Świadczyła także pomoc prawną dla Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w postępowaniach sądowych dotyczących odwołań od decyzji o stopniu niepełnosprawności.

o_mnie

Wykonanie strony: Creobajt / Wyłączne prawo do tekstów w poszczególnych działach: Adwokat Karolina Przestrzelska Kancelaria Adwokacka,
adres: ul. Matejki 6 lok. 206 (II piętro), 80-232 Gdańsk, tel.: 535 680 444 / karolina.przestrzelska@adwokatura.pl
Szczegółowe informacje o materiałach wykorzystanych na stronie / Informacja dot. plików cookies i wykorzystaniu usługi Google Analytics (monitorowanie ruchu na stronie)