logo-naglowek

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Przestrzelskiej prowadzi działalność przede wszystkim na terenie Gdańska, Sopotu oraz Gdyni i zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej zarówno dla Klientów indywidualnych (czyli osób fizycznych), jak i dla Przedsiębiorców oraz stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych.

Kancelaria Adwokat Karoliny Przestrzelskiej zapewnia Klientom profesjonalną i kompleksową obsługę prawną, indywidualne podejście do ich spraw, pełne zaangażowanie, dyspozycyjność, rzetelność oraz poufność otrzymanych od nich informacji. Głównym celem Kancelarii jest skuteczne, satysfakcjonujące i możliwie szybkie rozwiązanie problemów prawnych Klientów. Kancelaria gwarantuje nie tylko wysoką jakość usługi, ale i obsługi, a to poprzez dbanie o właściwą komunikację z Klientem, bieżące informowanie go o stanie sprawy.

Adwokat Karolina Przestrzelska udziela porad prawnych ustnie oraz pisemnie, opracowuje pisemne opinie prawne – analizy przedstawionych problemów prawnych, sporządza projekty umów oraz ugód, opiniuje i koryguje projekty umów, ugód oraz innych dokumentów przedstawionych przez Klientów, sporządza pisma procesowe (pozwy, wnioski, zarzuty do opinii itd.) oraz przedprocesowe (wezwania do zapłaty, reklamacje itp.), środki odwoławcze (apelacje, zażalenia, odwołania, skargi itd.), zapewnia reprezentację min. przed sądami, organami administracji i organami ścigania.

Kancelaria zapewnia konkurencyjne ceny usług. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem w zależności m. in. od rodzaju sprawy oraz stopnia jej złożoności, przy uwzględnieniu stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., nr 0, poz. 461).

Koszt udzielonej wcześniej porady prawnej zostaje zaliczony na poczet całego wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy. Istnieje również możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Przy umowie o stałą obsługę prawną istnieje możliwość ustalenia comiesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego albo wynagrodzenia obliczanego według stawki godzinowej.

motyw_prawniczy

Umów się na poradę prawną/wizytę

 tel.  535 680 444

karolina.przestrzelska@adwokatura.pl

Wykonanie strony: Creobajt / Wyłączne prawo do tekstów w poszczególnych działach: Adwokat Karolina Przestrzelska Kancelaria Adwokacka,
adres: ul. Matejki 6 lok. 206 (II piętro), 80-232 Gdańsk, tel.: 535 680 444 / karolina.przestrzelska@adwokatura.pl
Szczegółowe informacje o materiałach wykorzystanych na stronie / Informacja dot. plików cookies i wykorzystaniu usługi Google Analytics (monitorowanie ruchu na stronie)