logo-naglowek

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Przestrzelskiej prowadzi działalność przede wszystkim na terenie Gdańska, Sopotu oraz Gdyni i zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej zarówno dla Klientów indywidualnych (czyli osób fizycznych), jak i dla Przedsiębiorców oraz stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych.

Kancelaria Adwokat Karoliny Przestrzelskiej zapewnia Klientom profesjonalną i kompleksową obsługę prawną, indywidualne podejście do ich spraw, pełne zaangażowanie, dyspozycyjność, rzetelność oraz poufność otrzymanych od nich informacji. Głównym celem Kancelarii jest skuteczne, satysfakcjonujące i możliwie szybkie rozwiązanie problemów prawnych Klientów. Kancelaria gwarantuje nie tylko wysoką jakość usługi, ale i obsługi, a to poprzez dbanie o właściwą komunikację z Klientem, bieżące informowanie go o stanie sprawy.

Adwokat Karolina Przestrzelska udziela porad prawnych ustnie oraz pisemnie, opracowuje pisemne opinie prawne – analizy przedstawionych problemów prawnych, sporządza projekty umów oraz ugód, opiniuje i koryguje projekty umów, ugód oraz innych dokumentów przedstawionych przez Klientów, sporządza pisma procesowe (pozwy, wnioski, zarzuty do opinii itd.) oraz przedprocesowe (wezwania do zapłaty, reklamacje itp.), środki odwoławcze (apelacje, zażalenia, odwołania, skargi itd.), zapewnia reprezentację m.in. przed sądami, organami administracji i organami ścigania.

Kancelaria zapewnia konkurencyjne ceny usług. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana z Klientem indywidualnie, w zależności m. in. od rodzaju sprawy, stopnia jej złożoności oraz przewidywanego nakładu pracy, przy uwzględnieniu stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1800 z późn. zm.).

Koszt udzielonej wcześniej porady prawnej zostaje zaliczony na poczet całego wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy. Istnieje również możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Przy umowie o stałą obsługę prawną istnieje możliwość ustalenia comiesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego albo wynagrodzenia obliczanego według stawki godzinowej.

 

Adwokat Karolina Przestrzelska jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (aktualny ubezpieczyciel - SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot).

motyw_prawniczy

Umów się na poradę prawną/wizytę

 tel.  535 680 444

karolina.przestrzelska@adwokatura.pl

Wykonanie strony: Creobajt / Wyłączne prawo do tekstów w poszczególnych działach: Adwokat Karolina Przestrzelska Kancelaria Adwokacka,
adres: ul. Matejki 6 lok. 206 (II piętro), 80-232 Gdańsk, tel.: 535 680 444 / karolina.przestrzelska@adwokatura.pl
Szczegółowe informacje o materiałach wykorzystanych na stronie / Informacja dot. plików cookies i wykorzystaniu usługi Google Analytics (monitorowanie ruchu na stronie)